Thailand e-Commerce Hackathon 2020

Thailand e-Commerce Hackathon 2020

21-23 สิงหาคม 2563 – ดิจิเทค วัน ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดงาน Thailand e-Commerce Hackathon 2020 ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำกับผู้ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัย ภายในงาน โดยมีเจ้าของกิจการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน Thailand e-Commerce (Hackathon) 2020 ภายใต้แนวความคิด New Normal New Digital

Thailand e-Commerce Hackathon 2020

ในส่วนบูทของดิจิเทค วัน จัดอยู่ในโซนเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดออนไลน์ เพื่อการต่อยอดธุรกิจในยุค New Normal ทางดิจิเทค วัน ได้นำ De-sign ระบบ Software ที่ช่วยจัดการเอกสาร ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติเอกสารออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการส่งเอกสารเพื่อเซนอนุมัติ และความปลอดภัยในการจัดเก็บ นอกจากนี้ภายในงานเรายังได้นำ e-KYC platform service ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนขั้นสูงสุด เพื่อช่วยให้การเข้าสู่ระบบของลูกค้ามีความปลอดภัยสูงสุด ไปจัดแสดงในงานอีกด้วย

  • Contact Us

    Contact Form