NDID

NDID

Digital ID platform service and next gen authentication

ปัจจุบันบริการตรวจสอบตัวตนสามารถทำได้ด้วย NDID และความสามารถขั้นสูงของ ID บนมือถือ

NDID คือ รูปแบบการยืนยันตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าได้โดยง่ายและปลอดภัย  ดิจิเทค วัน สามารถช่วยให้การตรวจสอบตัวตนง่ายและรวดเร็วโดยผ่านเทคโนโลยี immutable chain และช่วยธุรกิจติดตั้ง blokchain nodes เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหลากหลายประเภท องค์กรสามารถลงทะเบียนลูกค้าออนไลน์ใหม่ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร หรือการลงทุนออนไลน์ซึ่ง ต้องมีการรับรองความถูกต้องของอัตลักษณ์ระดับสูง และลูกค้าสามารถให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการต่างๆ สำหรับองค์กรที่ต้องการนำ Digital ID มาใช้หรือเป็นผู้ให้บริการ ดิจิเทควัน สามารถให้บริการลงทะเบียนพิสูจย์และยืนยันตัวตน (KYC) และสร้าง Mobile ID เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนเพื่อความปลอดภัยระดับสูงหรือให้ความยินยอม (e-Consent) ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ความเร็วในการตอบสนองตลาด

องค์กรสามารถเปิดให้บริการออนไลน์ใหม่ได้โดยง่ายหรือแม้จะไม่ใช่ธุรกิจหลักก็จะมี ดิจิเทค วัน ช่วยดูแลการอัพเกรดเวอร์ชั่นและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม

ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่

การขอความยินยอมจากลูกค้า เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตร และบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปและช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

ความสามารถในการรับรองความถูกต้อง

การพิสูจน์ตัวตนแบบไม่ใช้รหัสผ่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

นอกเหนือจากการตรวจสอบตัวตนข้ามแพลตฟอร์มแล้ว ดิจิเทค วัน ยังสามารถออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและปกป้องข้อมูลที่สำคัญด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่หลากหลาย

อีกขั้นของความสามารถในการรับรองความถูกต้อง

การพิสูจน์ตัวตนแบบไม่ใช้รหัสผ่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ด้วยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ทำไมต้องเป็น ดิจิเทค วัน

การปฎิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อบังคับของประเทศ

พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) การสนับสนุนรับรองความถูกต้องและการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนสามารถรวบรวมข้อมูลรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัว และอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและศาลใช้ข้อมูลนี้ เพื่อดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำความผิด  หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว คือหน่วยงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อกำกับดูแลธุรกิจในด้านบริการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการจัดการรับรองความถูกต้องและบริการแพลตฟอร์มยืนยันตัวตน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ตัวตนและการรับรองความถูกต้อง

ดิจิเทควัน ให้บริการ e-KYC แก่ธนาคารและการจัดการข้อมูลบุคคลและปฏิบัติตาม ID guidlines ที่เผยแพร่ โดย ETDA:
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – ภาพรวมและคำศัพท์
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวตน
แนวทางการระบุตัวตนดิจิทัลสำหรับประเทศไทย – การรับรองความถูกต้อง

e-KYC

การทำความรู้จักลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถระบุตัวตน (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) ผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในหน้าเดียว

Document Signing

DE-SIGN แพลตฟอร์มการลงนามเอกสารแบบออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ลงตัวทุก Workflow สร้าง-ส่ง-เซ็น-เก็บ ครบในระบบเดียว ใช้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา รองรับทุกอุปกรณ์ เอกสารใช้ได้ตามกฎหมายตามมาตรฐานสากล eIDAS

Digital Lending

Digital Lending แพลตฟอร์มการเปิดบัญชี, สมัคร และธุรกรรมขอสินเชื่อผ่านระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำเรื่องกู้สินเชื่อผ่านมือถือและรู้ผลอนุมัติทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขา

PDPA

PDPA การควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ชอบด้วยกฎหมาย และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย